Vertrek pastoraal werkster Saskia van Winden


Vertrek pastoraal werkster Saskia van Winden

Pastoraal werkster Saskia van Winden heeft ons laten weten dat zij, na twee jaar werkzaam te zijn geweest binnen onze parochiegemeenschap, het besluit heeft genomen per 1 november a.s. in dienst te treden van de RK parochie Heilige Thomas in Alphen aan de Rijn. Zij voelde de behoefte om breed te worden ingezet en is van mening dat die ruimte haar bij haar a.s. werkkring meer zal worden geboden dan binnen onze parochie.

Het parochiebestuur respecteert vanzelfsprekend dit besluit en wenst Saskia van Winden op voorhand veel succes in haar nieuwe baan.

Tijdens de Ankerzondagviering van 16 oktober 2022, om 11 uur in Gouda, zal aandacht worden besteed aan Saskia’s vertrek. Na die viering, zal parochianen de gelegenheid worden geboden persoonlijk afscheid van haar te nemen.Sint Jan de Doper parochie