Vieringen Goede Week


Vieringen Goede Week

De vieringen van de Goede Week, van Palmzondag tot en met Pasen, vormen één geheel. In de Goede Week gaan wij samen met Jezus op weg naar de opstanding, door lijden en sterven heen. Op weg naar nieuw leven… Daarom heet deze week ook ‘Goede Week’, omdat het leven sterker is dan alle dood. Wij willen iedereen uitnodigen om deze bijzondere week samen met ons te vieren!

Maandag 25 maart:
19.30 uur viering van barmhartigheid bij de H.-Josephkerk in Gouda, voorgangers: pastoor Van Klaveren, pastor Kuipers en pater Hoogland

Dinsdag 26 maart:
19.30 uur viering van barmhartigheid bij de H.-Bartholomeuskerk in Schoonhoven, voorgangers: pastoor Van Klaveren, pastor Kuipers en pater Hoogland

Paastriduüm:

Witte Donderdag, 28 maart

 • 19.30 uur H.-Josephkerk in Gouda, voorgangers: pastoor van Klaveren en pastor Kuipers
 • 19.30 uur H.-Joannes de Doperkerk in Boskoop, voorganger: pater Peelen
 • 19.30 uur H.-Bartholomeuskerk in Schoonhoven, voorganger: pater Hoogland

Goede Vrijdag, 29 maart

 • 15.00 uur in alle kerken is de Kruisweg, voorganger: gebedsleider/vrijwilliger
 • 18.00 uur Kruisweg door de binnenstad van Gouda
 • 19.30 uur Kruisverering bij de H.-Josephkerk in Gouda, voorganger: pastoor Van Klaveren en pastor Kuipers
 • 19.30 uur Kruisverering bij de H.-Joannes de Doperkerk in Boskoop, voorganger: pater Peelen
 • 19.30 uur Kruisverering bij de H.-Bartholomeuskerk in Schoonhoven, voorganger: pater Hoogland

U bent van harte uitgenodigd om op Goede Vrijdag een bloem mee te nemen om bij het kruis te leggen als teken van liefde, respect en mededogen. 

Stille Zaterdag, 30 maart: Paaswake

 • 15.00 uur Poolse Voedselzegen bij de H.-Joannes de Doperkerk, voorganger: pastor Kuipers
 • 19.00 uur Paaswake bij de H.H.-Petrus & Pauluskerk in Reeuwijk: pastor Kuipers
 • 21.00 uur Paaswake bij de H.-Josephkerk in Gouda, voorganger: pastoor Van Klaveren
 • 21.00 uur Paaswake bij de H.-Joannes de Doperkerk in Boskoop, voorganger: pater Peelen
 • 21.00 uur Paaswake bij de H.-Bartholomeuskerk in Schoonhoven, voorganger: pater Hoogland

Eerste Paasdag, zondag 31 maart

 • 9.00 uur Eucharistieviering bij de H.-Joannes de Doperkerk in Boskoop voorganger: pastoor Van Klaveren
 • 9.00 uur Eucharistieviering bij de H.H.-Petrus & Pauluskerk in Reeuwijk, voorganger: pater Hoogland
 • 9.00 uur Eucharistieviering bij de H.-Bartholomeüskerk in Schoonhoven, voorganger: pastor Kuipers
 • 9.00 uur Eucharistieviering bij de H.-Willibrorduskerk in Bodegraven, voorganger: pater Peelen
 • 11.00 uur Eucharistieviering bij de St.-Victorkerk in Waddinxveen, voorganger: pater Peelen
 • 11.00 uur Eucharistieviering bij de St.-Barnabaskerk in Haastrecht, voorganger: pastor Kuipers 
 • 11.00 uur Eucharistieviering bij de Johannes’ Onthoofding Moordrecht, voorganger: pater Hoogland
 • 11.00 uur Eucharistieviering bij de H.-Josephkerk in Gouda, voorganger: pastoor Van Klaveren met:
  • Crèche voor de allerkleinsten
  • Kinderpreek
  • Tienerpreek
  • muzikale ondersteuning van de band Lux

Tweede Paasdag, maandag 1 april

 • 11.00 uur Eucharistieviering bij de St.-Victorkerk in Waddinxveen, voorganger: pater Hoogland
 • 11.00 uur Eucharistieviering bij de St.-Barnabaskerk in Haastrecht, voorganger: pastoor Van Klaveren


Sint Jan de Doper parochie