Vieringen Goede Week


Vieringen Goede Week

De vieringen van de Goede Week, van Palmzondag tot en met Pasen, vormen één geheel. In de Goede Week gaan wij samen met Jezus op weg naar de opstanding, door lijden en sterven heen. Op weg naar nieuw leven… Daarom heet deze week ook ‘Goede Week’, omdat het leven sterker is dan alle dood. Wij willen iedereen uitnodigen om deze bijzondere week samen met ons te vieren!

Maandag 3 april:
19.30 uur Josephkerk Gouda viering van barmhartigheid

Dinsdag 4 april:
19.30 uur Bartholomeuskerk Schoonhoven viering van barmhartigheid

Paastriduum:

Witte Donderdag, 6 april:
19.30 uur Josephkerk Gouda voorganger: pastoor van der Helm
19.30 uur Williborduskerk Bodegraven voorganger: pastor Kuipers
19.30 uur Bartholomeuskerk Schoonhoven voorganger: pater Hoogland

Goede Vrijdag, 7 april:
15.00 uur in alle kerken is de Kruisweg voorganger: gebedsleider/vrijwilliger
19.30 uur Josephkerk Gouda voorganger: pastoor van der Helm
19.30 uur Willibrorduskerk Bodegraven voorganger: pastor Kuipers
19.30 uur Bartholomeuskerk Schoonhoven voorganger: pater Hoogland

U bent van harte uitgenodigd om op Goede Vrijdag een bloem mee te nemen om bij het kruis te leggen als teken van liefde, respect en mededogen. 

Stille Zaterdag, 8 april: Paaswake
20.30 uur Josephkerk Gouda voorganger: pastoor van der Helm
Gezinnen zijn hier van harte uitgenodigd
21.00 uur Willibrorduskerk Bodegraven voorganger: pastor Kuipers
22.00 uur Bartholomeuskerk Schoonhoven voorganger: pater Hoogland
19.00 uur Paasbijeenkomst voor jong en oud in de Joannes de Doperkerk Boskoop
20.30 uur Festival of lessons and Carols in de Petrus en Pauluskerk Reeuwijk

Eerste Paasdag, zondag 9 april:
9.00 uur Eucharistieviering Joannes de Doperkerk Boskoop voorganger: pater Hoogland
9.00 uur Eucharistieviering Johannes’Onthoofding Moordrecht voorganger: pastor Kuipers
9.00 uur Woord-Communieviering Petrus en Pauluskerk Reeuwijk voorganger: diaken Schuurmans
9.00 uur Woord-Communieviering Bartholomeuskerk Schoonhoven voorganger: pastor Lijesen
11.00 uur Eucharistieviering St.Victorkerk Waddinxveen voorganger: pater Hoogland
Spiegelzondag
11.00 uur Eucharistieviering Barnabaskerk Haastrecht voorganger: pastor Kuipers 
11.00 uur Woord-Communieviering Willibrorduskerk Bodegraven voorganger: diaken Schuurmans
11.00 uur Woord-Communieviering Josephkerk Gouda voorganger: pastor Lijesen

Tweede Paasdag, maandag 10 april:
9.00 uur Eucharistieviering Petrus en Pauluskerk Reeuwijk voorganger: pastor Kuipers
9.00 uur Eucharistieviering Bartholomeuskerk Schoonhoven voorganger: pater Hoogland
11.00 uur Eucharistieviering Josephkerk Gouda voorganger: pastor Kuipers
11.00 uur Eucharistieviering Barnabaskerk Haastrecht voorganger: pater HooglandSint Jan de Doper parochie