Vieringen van Barmhartigheid


Vieringen van Barmhartigheid

Bereid je tijdens de Goede Week voor op het Hoogfeest van Pasen met de speciale ‘Viering van Barmhartigheid’! Dit jaar organiseren we in de Goede Week twee van deze bijzondere avonden om even stil te staan bij onze pijn en tekortkomingen. De Heer zelf is het die ons uitnodigt:

‘Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken.’

(Matteüs 11,28)

Laat de Viering van Barmhartigheid een moment zijn waarop we ons, gehoor gevend aan zijn uitnodiging, naar Hem keren en rust bij Hem mogen vinden, om zo ons hart ontvankelijk te maken voor het vieren van de verrijzenis van de Heer tijdens Pasen.

Wat kan ik verwachten?

De avond begint met een viering met daarin een gewetensonderzoek. Aansluitend is er uitstelling van het Allerheiligste en aanbidding. Ook is er gelegenheid voor het ontvangen van het Sacrament van Boete en Verzoening. De viering wordt afgesloten met de zegen met het Allerheiligste.

Waar kan ik terecht?

We nodigen je van harte uit om deel te nemen aan één van deze bijzondere avonden:

  • Maandag 25 maart om 19.30 uur in de H.-Josephkerk in Gouda.
  • Dinsdag 26 maart om 19.30 uur in de H.-Bartholomeuskerk in Schoonhoven.


Sint Jan de Doper parochie