Vierpasen.nl


Vierpasen.nl

Op Aswoensdag 2 maart is de website vierpasen.nl online gegaan. Deze website is een initiatief van de Nederlandse bisschoppen en roept op om Pasen 2022 te vieren. De coronamaatregelen zijn zo ver versoepeld dat de parochies met Pasen parochianen weer vrijuit kunnen verwelkomen in de kerk. De website vierpasen.nl helpt daarbij en geeft tips en inspiratie, ook voor de Veertigdagentijd, de periode in voorbereiding op Pasen.

Een belangrijke link op vierpasen.nl gaat naar de webpagina ‘zoek parochie’. Daar is het eenvoudig om de websitelink van de eigen parochie te vinden met informatie over Pasen in de eigen parochie. Met name voor kerkgangers die niet regelmatig naar de kerk komen, kan dit heel behulpzaam zijn.

Met de oproep Vier Pasen onderstreept de Rooms-katholieke Kerk het belang om samen dit hoogfeest van de Verrijzenis van Christus te vieren en ook de periode van voorbereiding bewust te beleven. De Veertigdagentijd, die begint op Aswoensdag, is van oudsher een tijd van bidden, vasten en boete doen. Voorbereiden op Pasen kan bijvoorbeeld door mee te doen met het project van de Vastenactie ‘Wandel voor een Ander’ en ook door de boodschap van paus Franciscus voor deze periode te lezen.

Voor kinderen is er op vierpasen.nl een kleurplaat te downloaden en verder helpt de site om de uitzending van de eucharistie via en op internet te vinden, evenals het paasevangelie op rkbijbel.nl. Gedurende de Veertigdagentijd wordt de site nog verder aangevuld met links en downloads. Houd daarom ook de komende tijd vierpasen.nl in de gaten en doe mee: Vier Pasen!Sint Jan de Doper parochie