Voetwassing vormelingen Witte Donderdag


Voetwassing vormelingen Witte Donderdag

Witte Donderdag heeft Jezus het laatste avondmaal gehouden met zijn leerlingen. Na deze maaltijd heeft hij de voeten van zijn leerlingen gewassen. Niet omdat de leerlingen nog niet in bad geweest waren, maar zodat ze rein werden.

In de voorbereiding op het vormsel hebben we met onze groep tieners stil gestaan bij de 40 dagentijd. Waarom 40 dagen? Waar staan we in deze periode bij stil? En natuurlijk welke bijzondere dagen we in de Goede Week bij stil staan.
Bij deze bijeenkomst hebben we ook een broodmaaltijd gehouden en aansluitend hebben we de Eucharistie gevierd in de Willibrorduskerk in Bodegraven. In deze viering mochten de tieners op het priesterkoor plaatsnemen om alles van dichtbij mee te mogen maken. Pater Hoogland heeft ook van de tieners de voeten gewassen.Sint Jan de Doper parochie