Vredesweek 2023: Investeer in vrede en democratie


Vredesweek 2023: Investeer in vrede en democratie

In een wereld waarin onverdraagzaamheid en geweld toenemen, is aandacht voor vrede van cruciaal belang. Vrede is niet vanzelfsprekend, en daarom is de Vredesweek zo belangrijk. De Vredesweek, dit jaar van 16 t/m 24 september, staat in het teken van vrede en democratie. Het thema van dit jaar benadrukt dat democratie het fundament vormt voor blijvende vrede. Inclusieve samenlevingen waarin iedereen gelijke rechten heeft, ongeacht achtergrond of gender, zijn essentieel.

Wereldwijd wordt gewerkt aan vernieuwing van democratische praktijken, van dialoogtafels tot participatieve democratie. In Nederland staat de democratie echter ook onder druk. Het is van essentieel belang dat we hier investeren in vrede en democratie, zodat we ook elders democratische krachten kunnen ondersteunen.

Sta je deze week ook stil bij de vrede, zodat samen kunnen bouwen aan een inclusieve wereld waarin vrede en democratie de boventoon voeren? Zo bouwen we samen aan een betere toekomst voor ons allemaal! 🌟

Kijk voor meer informatie over de Vredesweek op de website van Pax: https://paxvoorvrede.nl/vredesweek/

Gebed van Sint Franciscus

Een van de meest bekende en gebruikte gebeden voor vrede in de katholieke traditie is het ‘Gebed van Sint Franciscus.’ Dit gebed wordt vaak gebeden als een smeekbede voor vrede en verzoening.

“Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede. Laat mij liefde brengen waar haat is, Laat mij vergeving brengen waar schuld is, Laat mij geloof brengen waar twijfel is, Laat mij hoop brengen waar wanhoop is, Laat mij licht brengen waar duisternis is, Laat mij vreugde brengen waar verdriet is.

O goddelijke Meester, laat mij niet zoeken om getroost te worden, maar om te troosten, Niet om begrepen te worden, maar om te begrijpen, Niet om bemind te worden, maar om lief te hebben. Want het is door te geven dat men ontvangt, Het is door te vergeten dat men wordt vergeven, Het is door te sterven dat men eeuwig leven verkrijgt.”Sint Jan de Doper parochie