Vronesteyn start nieuwe campagne “Kom, volg Mij”


Vronesteyn start nieuwe campagne “Kom, volg Mij”


Vronesteyn start nieuwe campagne “Kom, volg Mij”

Vronesteyn start nieuwe campagne “Kom, volg Mij”
De campagne roept op: Onderzoek je roeping. Doe dat samen met Vronesteyn

“Kom, volg Mij”. Met die oproep van Jezus start Vronesteyn een campagne, voorafgaand aan de online Oriëntatiedag op zondag 14 maart. De campagne bestaat uit beeldmateriaal voor social media en een digitale nieuwsbrief die voortaan vijf keer per jaar zal verschijnen. Vronesteyn is het diocesane centrum voor de priester- en diakenopleiding in het bisdom Rotterdam.

“Het is niet altijd gemakkelijk de eigen roeping te onderscheiden”, zegt paus Franciscus (boodschap Roepingenzondag 2019). Zeker niet in onze geseculariseerde en drukke werkelijkheid. Vronesteyn wil daarom mannen helpen die nadenken over de vraag of God hen roept tot het ambt van priester of diaken ten dienste van de parochies. De oproep van de campagne voorafgaand aan de Oriëntatiedag is: Onderzoek je roeping. Doe dat samen met Vronesteyn.

Het onderzoeken van een roeping tot priester of diaken is een proces van meerdere jaren. Met de nieuwe digitale nieuwsbrief wil Vronesteyn daarbij op een laagdrempelige manier helpen. Bij de start van de priester- of diakenopleiding is het belangrijk om de bereidheid te hebben je roeping serieus te onderzoeken.

Paus Franciscus zegt: “Er is een roepingenpastoraal nodig die de ontdekking van Gods plan vooral door het gebed, de overdenking van God Woord, de eucharistische aanbidding en de geestelijke begeleiding helpt.” Bisschop Van den Hende benadrukt dat voor het bisdom Rotterdam de diocesane roeping van priesters en diakens allereerst in het leven van de parochies gestalte krijgt.

Iedereen die wil kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief en de oproep van Jezus “Kom, volg Mij” mee helpen verspreiden via de eigen social media.

De woorden “Kom, volg Mij” van Jezus staan opgetekend in het evangelie volgens Marcus over de roeping van de eerste leerlingen (Marcus 1, 16-20). Die gebeurtenis is uitgebeeld op het glas-in-loodraam in de huiskapel van Vronesteyn. De eerste leerlingen zijn vissers. Jezus ziet hen en komt naderbij, terwijl ze bezig zijn met hun dagelijkse werk. Paus Franciscus: “Roeping is, kortom, een uitnodiging aan ons om niet op de oever te blijven staan met de netten in de hand, maar Jezus te volgen langs de weg die Hij voor ons geluk en het welzijn van onze naasten heeft uitgedacht.”

Naast deze nieuwe diocesane campagne voor roepingen tot het priesterschap of diaconaat, is er de jaarlijkse landelijke Roepingenzondag die oproept tot gebed en financiële steun voor de priester- en diakenopleiding.

Vronesteyn is het diocesane centrum voor de priester- en diakenopleiding in het bisdom Rotterdam. Naast de roeping tot het priesterschap en diaconaat kent de Kerk de roeping tot het religieuze leven en de roeping tot het huwelijk. Ook zijn er andere roepingen die door gedoopten worden vervuld met naastenliefde en solidariteit, en die bijdragen aan de groei van Gods Rijk in de samenleving. Ten diepste is heel de Kerk een gemeenschap van geroepenen.

– Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief “Kom, volg Mij” van Vronesteyn kan binnenkort. Wilt u een mail ontvangen als u zich kunt inschrijven? Mail dan nu naar persencommunicatie@bisdomrotterdam.nl

Roeping van de eerste leerlingen
Marcus 1, 16-20 https://rkbijbel.nl/kbs/bijbel/willibrord1975/neovulgaat/marcus/1

16 Toen Hij eens langs het meer van Galilea liep, zag Hij Simon en de broer van Simon, Andreas, terwijl zij bezig waren het net uit te werpen in het meer; zij waren namelijk vissers. 17 Jezus sprak tot hen: ‘Komt, volgt Mij, Ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt.’ 18 Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem. 19 Iets verder gaande zag Hij Jacobus, de zoon van Zebedeüs en diens broer Johannes; ook zij waren in de boot bezig met hun netten klaar te maken. 20 Onmiddellijk riep Hij hen. Zij lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners in de boot achter en volgden Hem.



Sint Jan de Doper parochie