Missionarissen en missionair werkers in de schijnwerpers


Missionarissen en missionair werkers in de schijnwerpers

Onze Nederlandse missionarissen en missionair werkers zijn gedreven mensen die zich iedere dag weer inzetten voor hun kwetsbare naasten. Tijdens de Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris (WNM) zetten wij hen in de schijnwerpers. Dat verdienen ze. Want al vragen deze helden weinig, ze kunnen een mentaal en financieel steuntje in de rug goed gebruiken. Wij voeren campagne om missionarissen en missionair werkers te ondersteunen in hun werk en welzijn. Doet u mee?

Betere toekomst voor kwetsbare mensen

Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich wereldwijd in om kwetsbare mensen een beter leven te bieden. Missionaris Sander Kesseler werkt bijvoorbeeld als priester in Uganda, waar hij vluchtelingen begeleidt. Missionair werker Jacinta van Luijk zet zich in Kenia in voor alcohol- en drugsverslaafden en voor mensen met hiv/aids. Zij zijn het gezicht van onze Pinksteractie van 2023. Wilt u meer weten over hun inspirerende werk, bezoek dan de website van de WNM.

Geen zorgen over financiële zaken

Al meer dan vijftig jaar steunt de WNM missionarissen en missionair werkers. Zij bieden bijvoorbeeld financiële steun voor verzekeringen, bijzondere ziektekosten en de premie voor de AOW. Daarmee zorgen zij ervoor dat de missionarissen hun werk zorgeloos kunnen doen. Daarnaast bieden zij missionarissen vakantiegeld, zodat zij tijdens een verlof in Nederland geen hulp hoeven te vragen van familie of vrienden. En ook in noodgevallen kunnen missionarissen een beroep op hen doen. Ze hebben een speciaal fonds, waarmee ze een gestolen computer of andere belangrijke zaken kunnen vervangen als dat nodig is.

Geld inzamelen tijdens de Pinksteractie
Alleen met uw hulp kunnen zij missionarissen zoals Sander en Jacinta een welverdiend steuntje in de rug blijven bieden. Doet u daarom mee met de Pinksteractie? Tijdens Pinksteren zal er voor hen worden gecollecteerd, zodat zij het belangrijke werk van onze missionarissen en missionair werkers mede mogelijk blijven maken.Sint Jan de Doper parochie