Week van gebed voor eenheid


Week van gebed voor eenheid

Ook in Reeuwijk zijn er in januari tijdens de ‘Week van gebed voor eenheid’ gebedsvieringen.
Op zondag 15 januari begint de week van gebed in Reeuwijk met een oecumenische viering in De Ark om 9.30 uur. Voorgangers : DS Murielle van Diepen en Pastor Margriet van der Zwaan.

Verder zal er van maandag tot en met vrijdag een gebedsmoment zijn in een van de Reeuwijkse kerken. De bijeenkomsten zullen de sfeer hebben van de betreffende kerk of geloofsgemeenschap:

16 Januari : Elim – Einsteinstraat 12 D aanvang 19.30 uur.
17 Januari : RK Kerk Dorpsweg 22 aanvang 19.30 uur.

18 Januari : De Ark gemeenschap Kerkestuk 1 aanvang 19.30 uur.

19 Januari : Hervormde kerk in Sluipwijk ‘s- Gravenbroekseweg 85 aanvang 19.30 uur.

20 Januari : Hervormde kerk De Ichthus Nieuwdorperweg 1 aanvang 19.30 uur.Sint Jan de Doper parochie