Werelddag voor grootouders en ouderen


Werelddag voor grootouders en ouderen

Paus Franciscus heeft  een jaarlijkse  Werelddag voor Grootouders en Ouderen ingesteld. Deze valt op de 4e zondag van de maand juli ,dit jaar op 25 juli  2021. De dag is verbonden met de feestdag op 26 juli voor de heilige Joachim en Anna, ouders van Maria en grootouders van Jezus.

Het thema van deze dag luidt: Ik ben elke dag bij jullie  (uit het evangelie van  Matteus 28.20). Met dit thema wil de paus laten zien dat Christus en de Kerk nabij zijn aan het leven van elke bejaarde persoon , met name in moeilijke tijden. Met  het instellen van deze Werelddag  vraagt de paus aan jongeren en ouderen om de belofte van nabijheid en hoop aan elkaar te laten zien.

Niet alleen de kleinkinderen en jongeren zijn geroepen om aanwezig te zijn in het leven van ouderen, maar ook ouderen en grootouders hebben een missie, een taak om te getuigen van de blijde boodschap, van de kracht van het gebed en om  jonge mensen tot  geloof op te wekken.Sint Jan de Doper parochie