Boodschap Paus Franciscus bij Wereldgebedsdag voor de schepping


Boodschap Paus Franciscus bij Wereldgebedsdag voor de schepping

Op 1 september vieren we de Wereldgebedsdag voor de schepping. Paus Franciscus roept op tot actie voor de zorg voor onze planeet. Hij benadrukt de relatie tussen watertekorten en onrechtvaardige economische structuren in de wereld. Het motto, “het recht moet stromen als water, de gerechtigheid als een nooit uitdrogende beek,” herinnert ons eraan dat rechtvaardigheid net zo essentieel is als water.

De paus onderstreept het belang van verandering in ons hart, levensstijl en politiek om ecologische zonden te vermijden en de natuur te beschermen voor toekomstige generaties. Hij benadrukt ook de ecologische schuld van rijke landen en roept wereldleiders op om op de klimaattop in Dubai actie te ondernemen.

Laten we samenwerken voor een rechtvaardige en duurzame wereld. Klik hier om de volledige boodschap van de paus te lezen.Sint Jan de Doper parochie