Wereldmissiemaand


Wereldmissiemaand

Komende maand staan we stil bij de projecten die Missio ondersteund in de grootste sloppenwijk van Nairobi.

Mensen blijven toestromen naar deze stad in de hoop op een betere toekomst. De mensen wonen opeengepakt en de hygiëne is een groot probleem. Gelukkig kunnen we met elkaar hulp bieden dankzij onder anderen de Little Sisters of Jesus die helpen bij het vormen van gemeenschappen en bij het opzetten van kleine ondernemingen met behulp van microkredietgroepen. Ook seminaristen en priesters staan de bevolking bij in hun geestelijke en fysieke noden. Pater Serge Patrick  zette de jeugdbeweging “Younib” destijds op om  jongeren te bereiken hun creativiteit en talenten te ontdekken zodat zij wegblijven uit het criminele circuit. Helpt u deze maand mee om hun werk in deze stad te kunnen blijven voorzetten? We collecteren in het weekend van 1-2 oktober, “Wereldmissiedag van de Kinderen”, en in het weekend van 22-23 oktober, “Wereldmissiedag”, tijdens de vieringen. Mogen de mensen in Nairobi ook rekenen op uw gebed en financiële steun?Sint Jan de Doper parochie