Wereldwake voor klimaat


Wereldwake voor klimaat

Van 1 tot en met 11 november is een VN-vergadering van 26 regeringsleiders in Glagow over nieuwe maatregelen ter bescherming van ons klimaat. Ook de Paus zal daarbij betrokken zijn. Het belang en de urgentie zal duidelijk zijn. Allerlei kerken in ons land vragen aandacht voor deze VN-klimaattop. Ook onze parochie wil dit oppakken.

We organiseren daarom op donderdag 4 november in Boskoop een korte meditatieve viering: een Wereldwake voor het klimaat. Jongerenkoor Sint Willibrordus werkt hieraan mee. We staan met elkaar stil bij de gave van de Schepping. We realiseren ons de nood aan gerechtigheid bij het beheren en delen van de gaven van de Schepping. We houden vast aan onze hoop, dat God zijn Schepping niet in de steek zal laten.

Met vertegenwoordigers uit alle gemeenschappen zullen we onze gedeelde aarde en onze gezamenlijke hoop tastbaar en zichtbaar maken.
Tot slot ondertekenen we met elkaar de petitie voor klimaatgerechtigheid van de Vastenactie en Groene Kerken. De petitie roept de regeringsleiders, maar ook ons, op tot zorg voor de schepping en voor de medemens.

Dus: bid mee en kom naar Boskoop op donderdag 4 november om 19.30 uur. Of vier mee via de livestream.

De petitie nu tekenen? kijk op https://www.groenekerken.nl/klimaatpetitie/tekenen/



Sint Jan de Doper parochie