Namens de parochie wensen wij u allen een Zalig Kerstmis


Namens de parochie wensen wij u allen een Zalig Kerstmis

Namens Parochie Sint Jan de Doper wensen wij u van harte een Zalig Kerstmis toe. In deze vreugdevolle kersttijd komen we samen om de geboorte van Jezus Christus te vieren, een moment van hoop en liefde dat ons allen verbindt.

Moge het licht van de Kerstster uw pad verlicht en de warmte van Gods liefde uw harten verwarmen. Moge deze kerstperiode gevuld zijn met vrede, vreugde en zegeningen voor u en uw dierbaren.

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan onze kerstvieringen en samen het wonder van Kerstmis te ervaren. Laten we samen bidden voor vrede op aarde en voor al diegenen die het nodig hebben. Laten we in deze tijd van saamhorigheid en naastenliefde de ware betekenis van Kerstmis omarmen.

Mogen uw kerstdagen gevuld zijn met gezondheid, geluk en de liefde van familie en vrienden. Zalig Kerstmis!Sint Jan de Doper parochie