Zalig Nieuwjaar!


Zalig Nieuwjaar!

Namens Parochie Sint Jan de Doper wensen wij je van harte een stralend en gezegend 2024! Moge het komende jaar gevuld zijn met vreugde, hoop en voorspoed. Laten we samen blijven groeien in geloof, liefde en saamhorigheid, en mogen de zegeningen van God ons leiden in elke stap die we zetten.

Zalig Nieuwjaar, moge dit jaar een jaar van vrede en vreugde zijn voor ons allemaal!Sint Jan de Doper parochie