Namens de parochie wensen wij u allen een Zalig Pasen


Namens de parochie wensen wij u allen een Zalig Pasen

Namens Parochie Sint Jan de Doper wensen wij u van harte een Zalig Pasen toe. De paastijd is een tijd van vernieuwing en hoop, waarin we de verrijzenis van Jezus Christus vieren.

In deze betekenisvolle periode komen we samen om de kracht van het leven te vieren, een moment van vernieuwing van het geloof dat ons allen verenigt. Laten we samen bidden voor hoop en vernieuwing, in het bijzonder voor allen die op zoek zijn naar verlichting en troost. Moge het licht van de opgestane Christus uw pad verlichten en de vreugde van zijn overwinning uw harten vervullen. Zalig Pasen!

Vieringen tijdens de paasdagen

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de paasvieringen in onze parochie en samen het wonder van Pasen te ervaren. Hieronder een overzicht van vieringen van de aankomende dagen:

Eerste Paasdag, zondag 31 maart:

 • 9.00 uur Eucharistieviering bij de H.-Joannes de Doperkerk in Boskoop voorganger: pastoor Van Klaveren
 • 9.00 uur Eucharistieviering bij de H.H.-Petrus & Pauluskerk in Reeuwijk, voorganger: pater Hoogland
 • 9.00 uur Eucharistieviering bij de H.-Bartholomeüskerk in Schoonhoven, voorganger: pastor Kuipers
 • 9.00 uur Eucharistieviering bij de H.-Willibrorduskerk in Bodegraven, voorganger: pater Peelen
 • 11.00 uur Eucharistieviering bij de St.-Victorkerk in Waddinxveen, voorganger: pater Peelen
 • 11.00 uur Eucharistieviering bij de St.-Barnabaskerk in Haastrecht, voorganger: pastor Kuipers
 • 11.00 uur Eucharistieviering bij de Johannes’ Onthoofding Moordrecht, voorganger: pater Hoogland
 • 11.00 uur Eucharistieviering bij de H.-Josephkerk in Gouda, voorganger: pastoor Van Klaveren met:
  • Crèche voor de allerkleinsten
  • Kinderpreek
  • Tienerpreek
  • muzikale ondersteuning van de band Lux

Tweede Paasdag, maandag 1 april:

 • 11.00 uur Eucharistieviering bij de St.-Victorkerk in Waddinxveen, voorganger: pater Hoogland
 • 11.00 uur Eucharistieviering bij de St.-Barnabaskerk in Haastrecht, voorganger: pastoor Van Klaveren


Sint Jan de Doper parochie