Ziekenzalving Gouda


Ziekenzalving Gouda

Op zaterdag 22 oktober is er om 17.30 uur in de H.-Josephkerk een Eucharistieviering met een gezamenlijke ziekenzalving voor de thuiswonende parochianen. Iedereen die dit wil, kan hieraan deelnemen. U hoeft niet ziek te zijn.

Bedenk dat als het later een keer echt nodig is, er dan misschien geen priester beschikbaar is om het H. Sacrament toe te dienen. Wanneer u in de viering de ziekenzalving wilt ontvangen, kunt u zich inschrijven op de lijst die achterin de kerk ligt. Of u kunt zich aanmelden via het secretariaat. Graag vóór 19 oktober. Indien u vervoer nodig heeft kan dat geregeld worden. Uw familie mag en kan hierbij aanwezig zijn. Na de viering is er soep met brood, koffie en thee. Er ligt een folder over de ziekenzalving achterin de kerk.

De ContactgroepSint Jan de Doper parochie