Zomerkampen


Zomerkampen

Dit jaar zijn er weer de Zomerkampen van het bisdom. Het thema is ‘Woord zonder grenzen’: Gods Woord is voor iedereen bedoeld. Van 18 t/m 24 juli worden voor drie leeftijdsgroepen sport, spel en ontmoeting georganiseerd. Geloof en gezelligheid, nieuwe vrienden maken, samen met enthousiaste leiding.

Alle informatie vind je hier:
8-11 jaar: https://www.bisdomrotterdam.nl/activiteiten/bisdom-rotterdam-activiteiten/zomerkampen-2021-kinderen
12-14 jaar: https://www.bisdomrotterdam.nl/activiteiten/bisdom-rotterdam-activiteiten/zomerkampen-2021-tieners
15-17 jaar: https://www.bisdomrotterdam.nl/activiteiten/bisdom-rotterdam-activiteiten/zomerkampen-2021-jongeren

Is de prijs een probleem, neem dan contact op met pastoraalteam@sintjandd.nl of met mevr. Buhler d.buhler@bisdomrotterdam.nl.

Draagt u de zomerkampen en deze kinderen een warm hart toe, dan is een bijdrage van harte welkom: RK Bisdom Rotterdam NL30INGB0000464304.
Sint Jan de Doper parochie