Nieuws Reeuwijk

sint jan nieuws Reeuwijk
( 4 ) nieuws item(s) gevonden
Nieuws
Carnavalsviering Reeuwijk Dorp op 19 februari

De carnavalsviering in Reeuwijk Dorp: een moment van bezinning voordat het jaarlijkse feestgedruis losbarst. Wie een kerk met kleurrijk verklede parochianen en feestversieringen niet ziet zitten, kan beter thuisblijven. En wie benieuwd is hoe vele (toekomstige) parochianen zich laten verwarmen door de heilige lichtheid van het bestaan, is meer dan welkom. Maar vergis je niet: de carnavalsviering is niet betekenisloos.

Sinds een jaar of 10 verzorg ik de muziek van de carnavalsviering. Ik zie dat de carnavalsviering meer mensen naar de kerk trekt, dan een doorsnee zondagsviering. Onder hen ook vele niet-reguliere kerkgangers. Ze komen uit vrije wil en met een goed gemoed. En ze zijn bereid zich te laten raken. De carnavalsviering blijkt een aanknopingspunt te zijn om tijdens de feesten die volgen, een gesprek over het geloof aan te knopen. Vorig jaar voerde ik 4 geloofsgesprekken tijdens het carnavalsfeest na de viering. En ik was niet de enige.
Het vieren van de carnavalsmis in Reeuwijk is ook een teken van verbondenheid. Verbondenheid met de lokale gemeenschap in haar lief en leed, verbondenheid met de (al dan niet kerkelijke) seizoenen van feesten en vasten, en verbondenheid met de vreugde van het bestaan.
En of ‘al dat volk’ na carnaval nog de moeite zal nemen om naar de kerk te komen? Een aantal niet, maar sommige wel. Met elke carnavalsviering wordt de drempel van de kerk ietsje lager. En wanneer dat voor zelfs maar één persoon het mogelijk maakt om dichter bij het geloof te komen, dan is de carnavalsviering van grote waarde.

Benieuwd hoe dan? Kom naar de carnavalsviering op 19 februari om 13:00 uur, en zie hoe we de welkome kerk in Reeuwijk Dorp vormgeven.

Maria Dorresteijn

In memoriam
In memoriam

Op vrijdag 20 januari 2023 is overleden:

Dhr. Fredericus Leonardus Jozef van Leeuwen (Frits)

Hij is 80 jaar geworden.

Zijn uitvaartviering is zaterdag 28 januari om 12.00 uur in de HH Petrus & Pauluskerk, Dorpsweg 22, 2811 KH Reeuwijk

Nieuws
Week van gebed voor eenheid

Ook in Reeuwijk zijn er in januari tijdens de ‘Week van gebed voor eenheid’ gebedsvieringen.
Op zondag 15 januari begint de week van gebed in Reeuwijk met een oecumenische viering in De Ark om 9.30 uur. Voorgangers : DS Murielle van Diepen en Pastor Margriet van der Zwaan.

Verder zal er van maandag tot en met vrijdag een gebedsmoment zijn in een van de Reeuwijkse kerken. De bijeenkomsten zullen de sfeer hebben van de betreffende kerk of geloofsgemeenschap:

16 Januari : Elim – Einsteinstraat 12 D aanvang 19.30 uur.
17 Januari : RK Kerk Dorpsweg 22 aanvang 19.30 uur.

18 Januari : De Ark gemeenschap Kerkestuk 1 aanvang 19.30 uur.

19 Januari : Hervormde kerk in Sluipwijk ‘s- Gravenbroekseweg 85 aanvang 19.30 uur.

20 Januari : Hervormde kerk De Ichthus Nieuwdorperweg 1 aanvang 19.30 uur.

Nieuws
Bloemetje van de maand

Vanaf de maand september zijn we met een nieuw initiatief van gestart. Op de eerste zondag van de maand staat er een boeketje bloemen op het altaar welke na afloop van de viering gebracht wordt bij iemand die op dat moment een steuntje in de rug kan
gebruiken.

Uw hulp is daarbij onmisbaar. Omdat op het secretariaat niet altijd bekend is wie daarvoor in
aanmerking zou kunnen komen vragen wij u om door te geven als er iemand in uw omgeving ziek
is, in een moeilijke periode verkeerd, een opkikker nodig heeft om weer verder te kunnen of iets
zeer bijzonders te vieren heeft.

Op het secretariaat hebben we veel contacten maar soms is er iets gebeurd waar we niet vanaf
wisten en wat achteraf een kaartje, bloemetje, bezoekje of blijk van medeleven had verdiend.
Uw melding is dus welkom: 0182-392310 of reeuwijk@sintjandd.nl
Alvast dank, Nel, Jolanda en Leny

Sint Jan de Doper parochie