Nieuws Reeuwijk

sint jan nieuws Reeuwijk
( 7 ) nieuws item(s) gevonden
Nieuws Reeuwijk
Voorstelviering Eerste Heilige Communie

Ook in Reeuwijk-Dorp zijn wij met de voorbereidingen gestart en op 9 juni doen wij onze Eerste Heilige Communie. Dit jaar hebben we een gezellig clubje van 4 jongens en 4 meiden.

Op zondagochtend 3 maart zullen wij ons voorstellen in de viering van 9.00uur.

Komen jullie ook allemaal?

Wij willen er een leuke viering van maken en hopelijk zien wij al onze familieleden, vrienden, klasgenoten en natuurlijk is iedereen welkom!

Groetjes en hopelijk tot dan!

Olivier Franzen, Jeppe Kroon, Mels van Leeuwen en Jordy van Leeuwen, Thijsje Verkleij, Jill Vermeulen, Rosa Buiter en Wies van der Werf

In memoriam
In memoriam

Op 6 februari is dhr. W.N. van Leeuwen overleden. Hij was geboren op 05-05-1934 en is 89 jaar geworden.

De uitvaartdienst is donderdag 15 februari om 11.00 uur, waarna hij begraven wordt bij zijn vrouw.

In memoriam
In memoriam

Overleden is dhr. M.G.M. Noordman, geboren 18-07-1973 – overleden 25-01-2024, de begrafenis vindt in besloten kring plaats.

In memoriam
In memoriam

 Mw. D.M. van Veen-Bresser, geboren 04-10-1930 – overleden 25-01-2024, begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Vacatures
Zingen iets voor jou?
Vacatures
Uitbreiding werkgroep Gezinsviering

Voor uitbreiding van de werkgroep Gezinsviering zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om de vieringen te maken waarbij Cantarellen de zang verzorgt. Deze vieringen zijn qua opzet hetzelfde als de reguliere vieringen, maar met wat creatieve inzet zijn deze vieringen meer toegankelijk voor gezinnen met jonge kinderen. Dit gaat om ongeveer 6 of 7 keer per jaar. Met elkaar zoek je teksten, passend bij het Evangelie van die dag, en probeer je de kinderen actief bij de viering te betrekken. De liedkeuze verzorgt het koor. Dan gaat het concept naar de betreffende voorganger, en na eventuele aanpassingen is het boekje weer klaar, Een leuke uitdaging, met ook wat verdieping voor jezelf!

Interesse? Vragen? Neem even contact op met het secretariaat, 0182-392310, reeuwijk@sintjandd.nl

Nieuws Reeuwijk
Bloemetje van de maand

Vanaf de maand september zijn we met een nieuw initiatief van gestart. Op de eerste zondag van de maand staat er een boeketje bloemen op het altaar welke na afloop van de viering gebracht wordt bij iemand die op dat moment een steuntje in de rug kan
gebruiken.

Uw hulp is daarbij onmisbaar. Omdat op het secretariaat niet altijd bekend is wie daarvoor in
aanmerking zou kunnen komen vragen wij u om door te geven als er iemand in uw omgeving ziek
is, in een moeilijke periode verkeerd, een opkikker nodig heeft om weer verder te kunnen of iets
zeer bijzonders te vieren heeft.

Op het secretariaat hebben we veel contacten maar soms is er iets gebeurd waar we niet vanaf
wisten en wat achteraf een kaartje, bloemetje, bezoekje of blijk van medeleven had verdiend.
Uw melding is dus welkom: 0182-392310 of reeuwijk@sintjandd.nl
Alvast dank, Nel, Jolanda en Leny

Sint Jan de Doper parochie