Coockies
Deze website gebruikt coockies om de site goed te laten functioneren. Alle coockies worden automatisch verwijderd na dat u de site weer heeft verlaten. Alleen de filters van het vieringenrooster en uw keuze van deze melding blijft op uw computer achter. Als u inlogt als beheerder stemt u in met coockies die het beheren mogelijk maken.

Gegevens
Als u gegevens achter laat op deze website gaan we daar zo goed mogelijk mee om. Bekijk ons privacybelijd voor meer informatie.

Accepteren en doorgaan Weigeren en afsluiten

Nieuw basisrooster vanaf 1 april

Aangemaakt op: do 14 februari '19 • Bekeken: 1011 keer.Vieringenrooster

Vorig jaar is er door de bisschoppen van de Nederlandse kerkprovincie een aantal uitgangspunten geformuleerd omtrent vieringen op de zondag. Die uitgangspunten zijn voor een groot gedeelte in onze parochie niet vreemd. Met name het accent dat gelegd wordt op het vieren van de Eucharistie op zondag is eigenlijk gewoon in de katholieke kerk en al jaren een beleidslijn bij ons. Toch is het aanleiding geweest om opnieuw naar het weekendrooster te kijken.

In bijna alle lokale gemeenschappen wordt – mede gezien de beperkte teambezetting – het houden van twee vieringen in een weekend als overbodig gevoeld. De omvang van het aantal kerkgangers en de financiële mogelijkheden om alle vieringen op een goede manier muzikaal te ondersteunen worden steeds problematischer.

De Parochiële Pastoraat Groep (PPG) heeft zich over het vieringenrooster gebogen en met afvaardigingen uit alle gemeenschappen de uitgangspunten, mogelijkheden en wensen geïnventariseerd. De PPG was er daarbij oorspronkelijk van uitgegaan om dit seizoen te gebruiken voor de opstelling van dit nieuwe rooster. Deze zomer zou het dan worden ingevoerd.

De time-out van kapelaan Van Paassen heeft eind vorig jaar tot de invoering van een tijdelijk noodrooster geleid. Zowel PPG als de lokale Pastoraat Groepen hebben aangegeven dat het onwenselijk zou zijn om na dit noodrooster eerst terug te gaan naar het oorspronkelijke rooster, om vervolgens met de zomer wéér een wijziging door te voeren. Daarom is besloten om het nieuwe rooster in te laten gaan, aansluitend aan het noodrooster: met ingang van april dus.

 

Concreet leidt dat tot het volgende rooster:

Bodegraven is de enige gemeenschap waar zowel de zaterdagavond als de zondag goed bezet blijven. We keren terug naar het oude rooster: een viering op zaterdag om 19.00 uur, op zondag om 9.00 uur. Om de week zal de ene viering een Eucharistieviering, de andere een Woord- en Communieviering zijn. Deze beslissing is voor een deel voor de gemeenschap een goede, maar het verlies van de 11.00 uur zal toch voelbaar zijn. Het terugkeren van de zaterdagavond compenseert dat wel enigszins.

Boskoop heeft in de even weken op zaterdag 19.00 uur en in de onevenweken op zondag 9.00 uur een Eucharistieviering. Deze verdeling is op nadrukkelijk verzoek van de locatie en kan gelukkig worden gehonoreerd.

Gouda viert in de Josephkerk Eucharistie op zondag om 11.00 uur; de OLV Hemelvaartkerk gaat net als Boskoop om-en-om vieren: de oneven weken zaterdag 17.00 uur een Eucharistieviering, de even weken op zondag 9.00 uur een Woord- Communieviering.

Moordrecht viert zaterdag 19.00 uur Eucharistie. Dit tijdstip is op nadrukkelijk verzoek van de gemeenschap.

Reeuwijk: Ook hier keren we terug naar het oude rooster, maar op zondag om 9.00 uur zal er structureel een Eucharistieviering zijn, en zaterdagavond zal er iedere vierde week om 19.00 uur structureel een Woord- en Communieviering zijn (tenzij er sprake is van een bijzondere gelegenheid).

Waddinxveen: Eucharistie op zondag 11.00 uur. De zaterdagavond zal daar niet terugkeren, wat goed lijkt te passen bij de gemeenschap.

Moerkapelle/Zevenhuizen : 3x per jaar een eucharistie viering op zondag 11.00 uur

Dit rooster kent een stuk minder Woord-Communievieringen en dat heeft gevolgen voor de gebedsleiders in onze parochie. Een structurele plaats in dit rooster hebben ze in het weekend niet meer. Dit betekent echter niet dat ze overbodig zijn geworden. We hebben onze gebedsleiders nog steeds hard nodig! Allereerst door de week in de parochievieringen en in de tehuizen, bij uitvaarten buiten de kerk (en soms ook daarin), op bijzondere dagen zoals Allerzielen en Oudjaar en in de lokale oecumenische vieringen. Maar ook in het weekend zullen ze een rol blijven spelen: het pastorale team is te klein om in alle vieringen te kunnen voorgaan, terwijl aan het bovengenoemde aantal vieringen echt behoefte is. Er is ook niet altijd een vervangende geestelijke voorhanden. De gebedsleiders worden op korte termijn uitgenodigd om met elkaar te kijken naar deze verschuiving van hun gewaardeerde inzet.

Iedere verandering is moeilijk - en veranderingen rond de liturgie al helemaal. We kunnen onze ogen tegelijkertijd niet sluiten voor de veranderingen in onze kerk en onze parochie. We moeten daarop acteren. Dit nieuwe rooster hoort daarbij. Het is niet de eerste verschuiving rond het liturgie-aanbod en eerdere veranderingen zijn snel vertrouwd geworden. We hopen en rekenen erop dat dat nu ook weer het geval mag zijn.

Namens het pastoraal team, pastoor Van Klaveren

Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsoverzicht.