Coockies
Deze website gebruikt coockies om de site goed te laten functioneren. Alle coockies worden automatisch verwijderd na dat u de site weer heeft verlaten. Alleen de filters van het vieringenrooster en uw keuze van deze melding blijft op uw computer achter. Als u inlogt als beheerder stemt u in met coockies die het beheren mogelijk maken.

Gegevens
Als u gegevens achter laat op deze website gaan we daar zo goed mogelijk mee om. Bekijk ons privacybelijd voor meer informatie.

Accepteren en doorgaan Weigeren en afsluiten

Vredesweek 22-29 september

Aangemaakt op: ma 8 juli '19 • Bekeken: 60 keer.

Het thema van de Vredesweek 2019 luit Vrede verbindt over grenzen. Grenzen doen ons denken aan alle vluchtelingen die de grenzen overtrekken op zoek naar een beter leven. Grenzen worden meer dan ooit weer bewaakt, er worden muren gebouwd om het moeilijk te maken om een grens te passeren. Mensen worden op alle mogelijke manieren tegengehouden. Tegengestelde belangen botsen met elkaar en kunnen tot grote conflicten leiden. Er is verschil in cultuur, in godsdienst en dat maakt het samenleven soms moeilijk. Er is de armoede aan de ene kant en de enorme rijkdom aan de ander kant. Dat roept spanningen op . Toch is ook vreedzaam samenleven heel goed mogelijk. Dat vraagt wel om openheid, om contact te zoeken met allen die hun land ontvlucht zijn en hier in het westen een nieuw leven trachten op te bouwen. Het vraagt om grenzen verleggen, een stap zetten naar de ander, die je vreemd is.

In de Vredesweek wordt hier een aanzet toe gegeven en wordt ieder uitgenodigd om over de grenzen heen elkaar op te zoeken.

Op zondag 22 september en zondag 29 september wordt tijdens al dan niet oecumenische vieringen met name stilgestaan bij het thema Vrede verbindt over grenzen. Op 15 september zal dit al zijn in de oecumenische viering in de Josephkerk.

De schriftlezingen van deze zondagen geven ons veel te denken.

De profeet Amos klaagt de rijken aan die de armen uitbuiten: zij vieren feest en hebben geen oog voor hen die niets hebben om van te leven( Amos 6.1-10 en 8.4-7)

De evangelist Lucas heeft het eveneens over een rijk man die volop te eten heeft, terwijl de bedelaar die voor zijn deur ligt niets te eten krijgt. De rijke verkwist zijn bezit en deelt niets daarvan met hen die het zo veel minder hebben dan hij en van honger sterven( Lucas 16.1-17 en 16.19-31) . We houden grenzen in stand om voor ons zelf te houden wat we hebben. Tegelijk zien en beseffen we dat het niet kan. Je kunt de ogen niet sluiten voor allen die roepen om hulp. Aan ons wordt een antwoord gevraagd.

 

Vrede, zo klinkt de boodschap, kan niet zonder gerechtigheid en je wordt uitgenodigd om te delen van wat je ontvangen hebt.

 

In de komende Vredesweek in de maand september wordt ons gevraagd om in ons denken en in ons doen grenzen te verleggen en verbinding en contact te leggen met hen die als vluchteling en migrant naar ons toe zijn gekomen. Dan zullen we zelf ervaren:Vrede verbindt over grenzen.

 

Laat ons ook bidden om vrede:

 

God van liefde

Geef vrede aan al die mensen, die hun land moeten ontvluchten

vanwege onmenselijk geweld, honger, armoede of natuurrampen

En steeds opnieuw oplopen tegen

tegen grenzen- ook de onze

alsof dit niet Uw wereld is

Geschapen zonder grenzen

 

Laat ons daarom,

letterlijk en figuurlijk-

over grenzen heen

in alle verscheidenheid

het beeld voor ogen houden

van een veelkleurige

bewoonbare aarde

waar plaats is voor alle volken

omdat wij allen Uw mensen zijn

die U kunnen herkennen

In het gezicht

van onze naaste

 

Daarom bidden wij:

Laat uw mensen niet los

( Gebed uit de Vredeskrant)

Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsoverzicht.