Coockies
Deze website gebruikt coockies om de site goed te laten functioneren. Alle coockies worden automatisch verwijderd na dat u de site weer heeft verlaten. Alleen de filters van het vieringenrooster en uw keuze van deze melding blijft op uw computer achter. Als u inlogt als beheerder stemt u in met coockies die het beheren mogelijk maken.

Gegevens
Als u gegevens achter laat op deze website gaan we daar zo goed mogelijk mee om. Bekijk ons privacybelijd voor meer informatie.

Accepteren en doorgaan Weigeren en afsluiten

Diaconale Impulsdag 14 maart

Aangemaakt op: wo 29 januari '20 • Bekeken: 50 keer.

Midden in de komende 40-dagen tijd, op zaterdag 14 maart 2020 van 10.30-14.00 uur wordt de diaconale impulsdag gehouden in de Antoniuszaal van de Josephkerk in Gouda. Jan Maasen, medewerker diaconie van het bisdom, zal op deze dag een inleiding houden over Paus Franciscus en de armen.

Paus Franciscus heeft extra aandacht voor de armen. Zo is er elk jaar een door hem ingestelde Werelddag van de Armen. Dit jaar was het thema van de dag: de hoop van de armen is niet voor altijd verloren, want God vergeet de armen niet (Psalm 9, 19). Armoede heeft te maken met sociale ongelijkheid, met de kloof tussen arm en rijk. De paus ziet in dit verband families die op de vlucht zijn door woestijnen en over de zee, weeskinderen die worden uitgebuit, jonge mensen zonder werk, slachtoffers van geweld, het leed van immigranten en daklozen. Het Woord van God wijst ons naar de armen, naar degenen die nood hebben aan de eerste levensbehoeften omdat ze afhankelijk zijn van anderen. En daarbij citeert de paus het Matteüs-evangelie, waarin Jezus zich juist met hen identificeert. Ik zeg u al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan (Matteüs 25, 40).
We hebben volgens de paus geen tijd meer voor God en voor onze broeder en zuster die naast
ons wonen. We vervolgen onze weg gehaast zonder ons zorgen te maken dat de kloof groter wordt doordat de hebzucht van sommigen leidt tot de armoede van vele anderen. De armen met name hebben echter juist onze aandacht nodig, handen om ze op te tillen, onze harten om weer genegenheid te voelen, onze aanwezigheid om eenzaamheid te overwinnen. In één woord: ze hebben liefde nodig.  En soms is er ook maar weinig nodig om hoop te geven, het is genoeg om een moment stil te staan, te glimlachen en te luisteren. De armen zijn mensen om te ontmoeten, ze zijn eenzaam, jong en oud. De paus stelt de vraag: Help ik iemand die me niets daarvoor terug kan geven? Heb ik als christen tenminste één arme als vriend?  Help mee om ervoor te zorgen dat niemand gebrek voelt aan nabijheid en solidariteit.
Op zaterdag 14 maart bespreken we onder leiding van Jan Maassen de oproep en de aanbevelingen van de Paus en vragen we ons af hoe wij gestalte geven aan de onze zorg voor de armen, voor daklozen en vluchtelingen, voor eenzamen, voor zieken. Alle parochianen van onze Sint Jan de Doper-parochie en met name ook de vele vrijwilligers die werkzaam zijn op allerlei gebied in de diaconie zijn  van harte welkom in Gouda op deze dag. Wij zullen voor koffie/thee en een kopje soep zorgen, maar willen wel aan u vragen om een lunchpakketje mee te nemen. Wij hopen velen van u te mogen ontmoeten op zaterdag 14 maart. Graag willen wij weten hoeveel mensen er komen deze dag en hopen dat u zich aanmeld via parochie@sintjandd.nl dit i.v.m. de organisatie van deze dag. Bent u zich vergeten aan te melden dan bent u natuurlijk alsnog van harte welkom deze dag.

Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsoverzicht.