Coockies
Deze website gebruikt coockies om de site goed te laten functioneren. Alle coockies worden automatisch verwijderd na dat u de site weer heeft verlaten. Alleen de filters van het vieringenrooster en uw keuze van deze melding blijft op uw computer achter. Als u inlogt als beheerder stemt u in met coockies die het beheren mogelijk maken.

Gegevens
Als u gegevens achter laat op deze website gaan we daar zo goed mogelijk mee om. Bekijk ons privacybelijd voor meer informatie.

Accepteren en doorgaan Weigeren en afsluiten

Aswoensdag 26-2 in de parochie

Aangemaakt op: di 4 februari '20 • Bekeken: 92 keer.

In de katholieke traditie begint de veertigdagentijd of vasten met een askruisje. Katholieken over de hele wereld zoeken de godshuizen op om zich te betekenen met as. Een oud gebaar dat we in het oude testament al tegenkomen. Op intense momenten van berouw of boetedoening scheuren mensen hun kleren, kleden zich in zakken en bestrooien zich met as: in zak en as zitten…..

Daarbij vergeleken is ons gebaar maar klein, maar daarmee niet minder betekenisvol! Het is een teken van boetvaardigheid en zuivering van het hart.

We verbranden de palmtakken van vorig jaar: toen de tekenen van “heden hosanna, morgen kruisigt Hem”, vandaag vergaan tot as op dat we een vruchtbare bodem kweken waar we van de dood naar het leven kunnen groeien. Er wordt as op ons hoofd gestrooid, of we worden getekend met een kruisje met die as. “Gedenk mens dat ge stof zijt en tot stof zult weerkeren”. We raken doordrongen van onze sterfelijkheid én we raken ervan doordrongen dat alleen God ons daar in zijn barmhartigheid van verlossen kan. En dat zal doen!

 

Het askruisje wordt door een priester gegeven, of door een diaken met de door een priester gezegende as. Dat vormt met de huidige samenstelling van ons pastorale team een uitdaging. Onze gewoonte van jaren om op deze dag ’s avonds in alle kerken een viering te houden, is onhaalbaar. Toch willen we zoveel mogelijk gelegenheid bieden om het askruisje te kunnen ontvangen. Op allerlei tijdstippen is er daarom door heel de parochie heen gelegenheid om dat te komen vieren: in Boskoop 9.00 uur, Moordrecht 9.00 uur en Josephkerk Gouda 11.00 uur in de ochtend, In de Josephkerk Gouda speciaal met de kinderen om 16.00 uur in de middag en in Bodegraven 19.30 uur, Reeuwijk 19.30 uur en Waddinxveen 19.30 uur in de avond. In al deze vieringen zal ook de Eucharistie worden gevierd.

 

We hopen dat u allemaal gebruik zult maken van dit ruime aanbod. Het is de beste start van de veertig dagen…..

Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsoverzicht.