Coockies
Deze website gebruikt coockies om de site goed te laten functioneren. Alle coockies worden automatisch verwijderd na dat u de site weer heeft verlaten. Alleen de filters van het vieringenrooster en uw keuze van deze melding blijft op uw computer achter. Als u inlogt als beheerder stemt u in met coockies die het beheren mogelijk maken.

Gegevens
Als u gegevens achter laat op deze website gaan we daar zo goed mogelijk mee om. Bekijk ons privacybelijd voor meer informatie.

Accepteren en doorgaan Weigeren en afsluiten

Afscheid 15 maart van Kapelaan van Paassen

Aangemaakt op: do 6 februari '20 • Bekeken: 175 keer.

Kapelaan Van Paassen werd 1 september 2014 in onze parochie benoemd als pastoraal werker. Wij vierden met hem zijn wijding tot diaken en priester. Afgelopen jaren heeft hij zich ten volle ingezet voor onze parochie. Nu heeft de bisschop hem per 15 maart 2020 een benoeming gegeven als lid van het pastoraal team van parochie federatie HH. Clara en Franciscus te Langeraar en wijde omgeving. Op zondag 15 maart nemen we in een parochiebrede viering afscheid van kapelaan Van Paassen. Deze viering wordt gehouden om 11.00 uur in de H. Josephkerk aan het Aalberseplein in Gouda. Naar wens van kapelaan Van Paassen zal deze viering een echt parochie-breed karakter hebben. Een gelegenheidskoor met leden uit de hele parochie zal zingen. Misdienaars en acolieten uit alle gemeenschappen assisteren het pastoraal team tijdens de mis. Ook andere taken zullen door mensen uit alle gemeenschappen worden vervuld. Voor de kinderen is er kinderwoorddienst en voor de allerkleinsten is er crèche. Na de viering is er gelegenheid persoonlijk afscheid te nemen van kapelaan Van Paassen tijdens een receptie in de Antoniuszaal.

Als blijk van dank voor zijn inzet in onze parochie willen we een cadeau aanbieden namens de parochie. Alle parochianen worden in de gelegenheid gesteld daar een bijdrage aan te leveren. Kapelaan Van Paassen heeft aangegeven dat hij graag het ingezamelde bedrag wil bestemmen voor Schoolfonds Sr (Zuster) Antonia. Het fonds is opgericht voor kinderen om een beroep op te kunnen doen als de ouders het schoolgeld niet kunnen betalen. In de bijlage vindt u uitgebreide  informatie. Kapelaan Van Paassen heeft een warme band met de zusters Franciscanessen en heeft hun werken in Indonesië al vaker bezocht.  Net als het weeshuis waarvoor eerder is ingezameld bij zijn priesterwijding, is het Schoolfonds gelieerd aan de Stichting Harapan Jaya in Pematang Siantar, Indonesië.

Om bij te dragen zullen komende weken op alle kerkplekken collectebussen staan, waarin u uw waardering kunt achterlaten, al dan niet voorzien van een persoonlijke wens.

Mochten u liever een gift zelf overmaken, dan kan dat via:  NL28 RABO 0157573141 tnv RK parochie St. Jan de Doper ovv cadeau afscheid kapelaan Van Paassen.

In de verwachting velen van u op 15 maart te treffen,

Frank Marcus, vicevoorzitter parochiebestuur.

 

Schoolfonds Sr. Antonia

Het Sr. Antonia fonds is ongeveer 20 jaren geleden door Sr. Antonia ingesteld, het heette toen alleen maar Schoolfonds. Sinds haar overlijden is haar naam hieraan toegevoegd.

In het begin was er één weeskind dat geholpen moest worden. Het werden er al gauw drie, en binnen het jaar waren er tien kinderen die ook deze hulp nodig hadden. Dit is in een stroomversnelling gekomen en sinds 2019 zijn er 70 kinderen die van dit fonds  toch naar school kunnen gaan. Ze moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen:

1) ze mogen geen drugs gebruiken.

2) ze mogen niet roken, want dan heb je ook geld voor de school.

3) ze mogen niet spijbelen, al is dit nog nooit van toepassing geweest, omdat elk Bataks  

    kind graag wil leren.

Ze MOGEN naar school en daar profiteren ze van.

Voor al die 70 kinderen en jong volwassenen  kost het de stichting €500 per maand tegenwoordig. Dat is een heel bedrag en tot nu toe ben ik de enige die voor de inkomsten van de stichting garant staat. De uitwerking, dus om te beslissen wie er wel en wie er niet van dit fonds gebruik mogen maken, is aan twee zusters toevertrouwd. Ook geven deze twee zusters elk jaar een verslag wie er geholpen zijn en hoeveel dit gekost heeft.

Scholing is heel belangrijk. Juist voor de min vermogende, opdat zij straks door een goede opleiding zelf in hun levensonderhoud kunnen voor zien.

Bij deze beveel ik dit project daarom van harte aan.

Terima kasih banyak dari,

Sr. Jeannette

(Sr. Jeannette is een tante van kapelaan Van Paassen)

Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsoverzicht.