Ons team

Pastoraal team • Dick van Klaveren
  Pastoor


 • Winfried Kuipers
  Pastor


 • Paul Schuurmans
  Diaken


 • Rob Lijesen
  Pastoraal werker
 • Parochiebestuur • Dick van Klaveren
  Pastoor


 • Frank Marcus
  Vicevoorzitter


 • Jos Dorresteijn
  Secretaris


 • Peter Pennekamp
  Penningmeester


 • Ruud Vink
  Projecten


 • Ria vd Horst
  Personeelszaken/notulist


 • Ad Spruijt
  voorzitter Moordrecht


 • Angelique Deichmann
  Lid transitieteam


 • Tineke Verbakel
 • Parochiële pastoraatsgroep • Winfried Kuipers
  Pastor


 • Fred de Bruijn
  Vicevoorzitter PPG


 • Tineke Verbakel


 • Zita Kolder


 • Dian Verbunt


 • Lia Rijnbeek
 • Centraal parochiesecretariaat en ondersteuning pastoraal team • Silvia Olsthoorn
  Medewerker CPS


 • Monique Stouthart
  Assistent PT / Medewerker CPS


 • Linda de Graaf-Keijzer
  Projectassistent PT


 • Carisia Houdijk-van Berkel
  Communicatie- medewerker
 • Vertrouwenspersonen • Ad Faaij
 • Sint Jan de Doper parochie