Bijbelgroep

In onze parochie bestaat in Gouda al enige jaren een Bijbelgroep. Tweemaal per maand lezen de deelnemers, samen met een pastor, op de woensdagochtend gezamenlijk kleine gedeelten uit de gehele bijbel.

Sint Jan de Doper parochie