Kinderprogramma

Het kinderprogramma van de catechese is ingedeeld in twee leeftijdscategorieën: 4-7 jaar en 8-11 jaar. Voor deze groepen wordt gebruik gemaakt van de doorlopende catechesemethode ‘Het Licht op ons Pad’. De kinderen maken kennis met de Bijbel maar raken ook vertrouwd met gebeden, heiligen en de christelijke feesten die de Rooms-Katholieke Kerk rijk is. Dankzij de opbouw van deze methode is het mogelijk dat kinderen op een willekeurig moment instappen en is er geen voorkennis nodig om deel te kunnen nemen.

Sint Jan de Doper parochie