Misintenties

Van oudsher brengen mensen hun zorgen naar de kerk. Soms is dat gewoon een vraag om te bidden voor iemand of voor omstandigheden -een zogenaamd memento-, soms wordt er expliciet om een intentie gevraagd, de misintentie.

Sint Jan de Doper parochie