Het vormsel

Wat is het vormsel? Welke opdracht krijg ik mee als ik gevormd ben? Wat kan de Heilige Geest voor mij betekenen? Zie je verschil bij iemand voor dat hij gevormd is, en erna?

Sint Jan de Doper parochie