Glas in lood ramen

Archivaris Piet Boers stuitte op een aanzet tot het maken van een boekje over de ramen in de Bodegraafse Willibrorduskerk en heeft er een 52 bladzijden tellend document van gemaakt.

Sint Jan de Doper parochie