Parochievernieuwing

Om aan te sluiten bij de wereldkerk, aantrekkelijk te zijn voor alle generaties en te groeien werken we ook in onze parochie aan vernieuwing.

Sint Jan de Doper parochie