Wij werken samen met de volgende partners

Lokale Parochiële Caritas Instellingen (PCI’s)

Voedselbanken

Roemer (Braziliëclub)

Stichting Cordaid

Stichting MIVA. 

Bisschoppelijke Vasten- en adventsactie

Stichting Missio

KISI

Domino inloophuis Gouda

Stichting El Arbol

Passionisten

Stichting Help mij leven / Remer

Sint Jan de Doper parochie