Aanvragen in parochie

In acute situatie: Bel de pastor van dienst: 0182-586036.
Geen acute situatie: Belt u met het secretariaat van uw geloofsgemeenschap om een afspraak te maken.

Sint Jan de Doper parochie