Schenk met belasting voordeel

Schenkt u ons vijf jaar lang een vast bedrag? Dan noemen we dit een periodieke gift. Een periodieke gift kunt u volledig aftrekken bij uw aangifte van inkomstenbelasting. Hiervoor geldt geen drempelbedrag. De periodieke gift moet u vastleggen in een onderhandse overeenkomst. Vul daarvoor bijgaand formulier in en geef dit af bij uw locatiesecretariaat. Zij registreren dit dan en daarna ontvangt u het retour met het toegekende transactienummer.

Sint Jan de Doper parochie