Wat zijn de mogelijkheden voor een kerkelijke uitvaart?

In overleg met de naasten van de overledene wordt de vorm van de uitvaart besproken. Belangrijk zijn hierbij de wensen van de nabestaanden, tegelijkertijd zal de voorganger de liturgie van de Kerk volgen.

In principe wordt een Gebedsviering gehouden. Een priester, diaken of pastoraal werker leidt deze viering. Er wordt gelezen uit de Bijbel en gebeden dat de ziel van de overledene voortleeft bij de Heer. Tijdens de viering klinken kerkelijke liederen, verzorgd door musici van de parochie. Er is plaats voor persoonlijke bijdrage van nabestaanden. Aan het einde van de viering vindt de gebruikelijke rite van het ‘laatste eerbetoon’ plaats: het laatste gebaar waarin de ziel van de overledene bij God wordt aanbevolen. Dit gebeurt door de zegening van de overledene met wijwater en wierook.

Kunnen we een avondwake houden?

Op de avond voor de uitvaart kan er een avondwake worden gehouden. Dit is een viering van Woord en Gebed in de kerk op de avond voor de begrafenis of crematie. Een gebedsleider leidt deze viering. Er is ruimte om stil te staan bij het kostbare leven van de overleden persoon, er is gebed en kerkelijke zang.

Is er gelegenheid voor condoleance?

De mogelijkheid voor een condoleance verschilt per geloofsgemeenschap en kerk. Informatie daarover is te verkrijgen bij de lokale secretariaten van onze geloofsgemeenschappen.

In onze parochie bieden we de mogelijkheid om een gedachteniscondoleance te houden. Hierbij is er gelegenheid om afscheid te nemen van de overledene en aan nabestaanden medeleven te tonen. Er is ruimte voor persoonlijke verhalen, afbeeldingen en persoonlijke muziek. Hier is geen liturgie: er is geen lichtrite of zegeningen, geen Schriftlezingen of gebed.

Kan de uitvaart op het crematorium gehouden worden?

Ja dat kan. In de aula van het crematorium kan een viering van Gebed gehouden worden. Deze viering wordt geleid door een van onze gebedsleiders. In overleg met de nabestaanden wordt de viering voorbereid. In ieder geval wordt er uit de Schrift gelezen en gebeden en is er de rite van het laatste eerbetoon: dit is het laatste gebaar waarin de ziel van de overledene bij God wordt aanbevolen. Dit gebeurt aan het einde van de viering door de zegening van de overledene met wijwater en wierook.

Wat is het gedachteniskruisje?

Wanneer een parochiaan overlijdt wordt er een gedachteniskruisje gemaakt met de naam, geboorte- en sterfdatum erop. Dit kruisje wordt gemaakt als er een uitvaart wordt aangevraagd of op verzoek van de nabestaanden. Dit kruisje krijgt een speciale plaats in de kerk. De gemeenschap bidt voor haar overledenen, onder meer met Allerzielen. Het kruisje is een manier om degenen te gedenken die ons door de dood zijn voorgegaan, en zijn opgenomen in Gods licht. De nabestaanden krijgen het kruisje na enige tijd mee naar huis.

Sint Jan de Doper parochie