Programma voor volwassenen

Ook voor volwassenen wordt er tijdens de Ankerzondag een inspirerend catechesemoment georganiseerd. Eerst wordt het thema van de dag door een spreker ingeleid, waarna in kleine groepjes het thema wordt besproken en er van gedachte wordt gewisseld. Dit gebeurt soms aan de hand van vragen, maar kan ook middels een opdracht. Aan het einde van de catechese wordt er een korte terugkoppeling gehouden. We zijn benieuwd of ook u met nieuwe inzichten en enthousiasme naar huis gaat!

Sint Jan de Doper parochie