Stichting tot behoud van de Sint Victorkerk

In 1993 is de Stichting tot Behoud van de Sint Victorkerk in het leven geroepen met als doel om een bijdrage te leveren aan het onderhoud en de instandhouding van de Sint Victorkerk.

Sint Jan de Doper parochie