Parochievernieuwing

Om aan te sluiten bij de wereldkerk, aantrekkelijk te zijn voor alle generaties en te groeien werken we ook in onze parochie aan vernieuwing. Locatie Gouda heeft daarbij het voortouw.

Sint Jan de Doper parochie