Wat houdt het sacrament van Boete en Verzoening in?

Dit sacrament draait om barmhartigheid en vergeving. Na een gewetensonderzoek benoemt de gelovige in een gesprek met een priester zijn/haar zonden. Onder zonde verstaan we: al wat de gelovige afzondert van God en het liefdesverbond dat Hij in de Bijbel voorstelt. Na het belijden van de zonde toont de gelovige berouw. De priester scheldt de zonde kwijt (absolutie) en stelt een vorm van genoegdoening voor om de schade te herstellen die de zonde tegenover God of tegenover mensen teweeg bracht.
In het verleden spraken we van de biecht maar omdat dit sacrament niet alleen gaat over het opbiechten van je zonden maar juist om vergeving, noemen we het tegenwoordig het sacrament van Boete en Verzoening.

Moet ik daarvoor naar een priester?

Ja. De priester vertegenwoordigt Christus en heeft de macht om namens Hem jouw zonden te vergeven. De priester vertegenwoordigt ook de gemeenschap, die door jouw zonden is beschadigd. De gemeenschap kun je zien als de leden van het Lichaam van Christus. Als één lid beschadigt, raakt dat het hele Lichaam. Als één lid genezen wordt, geneest het hele Lichaam.
De priester moet zich houden aan een biechtgeheim. Wat je hem toevertrouwt, mag hij niet onthullen aan derden.

Wanneer kan ik het Sacrament van Boete en Verzoening ontvangen?

Je kunt een privébiecht aanvragen, neem daarvoor contact op met het secretariaat van je geloofsgemeenschap. Dan heb je een biechtgesprek met de priester, hij geeft je de absolutie. Het sacrament van boete en verzoening wordt ook gevierd tijdens de Vieringen van Barmhartigheid.

Vieringen van Barmhartigheid

Tijdens deze vieringen in de gemeenschappen is er een gewetensonderzoek, gebed en uitstelling van het Allerheiligste. Daarnaast zijn er priesters aanwezig zodat je het sacrament van Boete en Verzoening kunt ontvangen. Deze vieringen houden we in de week voor Kerstmis en Pasen. Ook in de communievoorbereiding en vormselvoorbereiding wordt in een aan kinderen aangepaste vorm het sacrament van Boete en Verzoening gevierd.

Sint Jan de Doper parochie