Wat houdt het sacrament van het huwelijk in?

Het huwelijk is een verbond tussen man en vrouw die elkaar liefhebben en altijd bij elkaar willen blijven. De geliefden beloven elkaar de liefde ten overstaan van de gemeenschap, die wordt vertegenwoordigd door de priester. Ze geven elkaar hun ‘ja-woord’, om op deze manier te worden verbonden door God, wetende ‘dat wat God heeft verbonden, een mens niet mag scheiden’. Het is een sacrament dat een paar eenmaal kan ontvangen, tot de dood hen scheidt.

Wat vraagt het huwelijk van man en vrouw?

Met het sluiten van het huwelijk worden man en vrouw geroepen om samen door het leven te gaan, en samen de rechten en plichten van het huwelijk in trouw te bewaren en na te leven. Man en vrouw hebben werkelijk deel aan elkaars leven, zij hebben elkaars welzijn en geluk voor ogen en zij zijn bereid ouders van kinderen te worden.

Kan iedereen in de katholieke kerk trouwen?

Als man en vrouw r.-k. gedoopt zijn kunnen zij het sacrament van huwelijk ontvangen. Een kerkelijk huwelijk is ook mogelijk tussen een katholiek en iemand die niet katholiek is of die niet gedoopt is. In deze gevallen moet er wel toestemming of dispensatie aangevraagd worden bij de bisschop. Een huwelijk met een niet gedoopte partner is geen sacramenteel huwelijk omdat een sacrament alleen ontvangen kan worden door mensen die gedoopt zijn. Indien een van de partners eerder getrouwd is geweest, is het bijzonder belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met de parochie in verband met een dan noodzakelijke procedure die dikwijls veel tijd in beslag neemt.

Is er een voorbereiding en is deze verplicht?

Ja, er is een voorbereiding en deze is verplicht. Je hebt eerst een gesprek met de priester. Daarna volg je een cursus. Binnen ons bisdom hebben we daarvoor de Marriage Course en de Pre Marriage Course voor (aanstaande) echtparen die willen werken aan een sterke en blijvende relatie. De cursussen zijn herkenbaar, eerlijk, opbouwend en met een flinke scheut humor. De cursus is een zeer nuttige en praktische aanvulling op de huwelijksvoorbereiding die al in onze parochie wordt gegeven. Onze parochie organiseert dit samen met twee andere parochies in het Groene Hart. Hierna bereid je samen met de voorganger de huwelijksviering voor.

We hebben vragen over het huwelijk, waar kunnen we terecht?

Je kunt je vragen sturen naar huwelijk@sintjandd.nl . Er zal dan contact met je worden opgenomen. Willen jullie in de kerk trouwen, vul dan het aanmeldformulier in.

Sint Jan de Doper parochie