Wereld Jongeren Dagen

De Wereldjongerendagen (WJD) zijn internationale bijeenkomsten die om de drie jaar door de Katholieke Kerk worden georganiseerd in een grote stad, afwisselend in Europa of in elders in de wereld. Er komen miljoenen jongeren van over de hele wereld naartoe om samen het geloof te beleven. Ook de Paus is hierbij aanwezig.

Sint Jan de Doper parochie