Het klinkt misschien cliché: ‘Hoe gaat het met u?’

Maar wist u dat de pastors van de parochie graag horen hoe het met u is? Door de schaalvergroting naar een parochie met zeven geloofsgemeenschappen lijkt het persoonlijk contact soms te verdampen. Parochianen geven aan dat zij dat missen, maar de pastors ook! Daarom is er pastor-op-bezoek: een pastor komt bij u thuis en brengt een kort bezoek.

Waar heb je het over met een pastor?
Het gaat erom elkaar even te zien en te ontmoeten. De pastores horen graag hoe het met parochianen is, wat goed gaat en ook waar hun zorgen liggen. Denk bijvoorbeeld aan de (geloofs)opvoeding in hun gezin. Of als de kinderen al de deur uit zijn en het geloof los lijken te hebben gelaten, wat doet dat met je en hoe ga je daarmee om? En hoe gaat het met het werk en/of vrijwilligerswerk? Het ouder-worden in het leven? Waar zie je tegenop? Wat verwacht je van de kerk en van de pastores?

Sint Jan de Doper parochie