Partners

Partners

Gelukkig zijn er genoeg organisaties waar je een bijdrage kan leveren. Als je zo het verschil kan maken bouwen we samen aan de gemeenschap van Christus en de lokale gemeenschap.

Partners

Bouwen aan een Nieuwe Wereld doe je niet alleen

Wij werken samen met de volgende partners

Lokale Parochiële Caritas Instellingen (PCI’s)

Voedselbanken

Roemer (Braziliëclub)

Stichting Cordaid

Stichting MIVA. 

Bisschoppelijke Vasten- en adventsactie

Stichting Missio

KISI

Domino inloophuis Gouda

Stichting El Arbol

Passionisten

Stichting Help mij leven / Remer

Sint Jan de Doper parochie