Vormsel

Heilig vormsel

Het vormsel

Wat is het vormsel? Welke opdracht krijg ik mee als ik gevormd ben? Wat kan de Heilige Geest voor mij betekenen? Zie je verschil bij iemand voor dat hij gevormd is, en erna?

Vragen over het vormsel

Vragen over het vormsel

Wat is het vormsel?

In het filmpje wordt dit helemaal uitgelegd. Het vormsel is de bevestiging van de bisschop dat je gedoopt bent. De kerk spreekt daarmee haar vertrouwen uit en zet je in je kracht. De bisschop bevestigt dat jij onmisbaar bent om de hemel hier op aarde te brengen.

Waarom is het belangrijk dat mijn kind het vormsel doet?

Als je kind ouder wordt, wordt hij/zij steeds zelfstandiger. Om je kind goed voor te bereiden om als christen in het leven te staan, kun je je kind het vormsel laten doen. Als christenen hebben we de taak om Gods liefde te laten zien in de wereld en zo te werken aan Zijn koninkrijk op aarde. Een goede voorbereiding is dan onmisbaar.

Is het belangrijk dat mijn kind gevormd wíl worden?

Natuurlijk is het prachtig als je kind uit vrije wil het vormsel ontvangt. Het is goed om het met je kind te hebben over de betekenis van het vormsel en of hij/zij ook als christen in het leven wíl staan. Toch is het niet noodzakelijk. Het is iets wat je kind ook voor jou kan doen.

Kun je als volwassene ook je vormsel doen?

Zeker. Je moet wel gedoopt zijn want de doop is de poort naar de sacramenten. Ben je nog niet gedoopt? Dan kun je je eerst laten dopen. Voor volwassenen is er een apart programma om hier goed op voorbereid te worden.

Is een vormselvoorbereiding verplicht?

Ja. Het is nogal een opdracht die christenen mee krijgen en dat vergt goede voorbereiding. Gelukkig hoeft niemand dit alleen te doen. De Heilige Geest helpt jou en je kind alle dagen van jullie leven. En bovendien is deze voorbereiding een prachtig voorbeeld waar de geloofsgemeenschap je ondersteunt in de christelijke opvoeding. Net als alle andere dingen die in de parochie voor kinderen/jongeren georganiseerd worden.

Wat gebeurt er tijdens de voorbereiding?

Tijdens de voorbereiding leert je kind meer over wie de Heilige Geest is. Aan de hand van zijn/haar talenten leer hij/zij wat God van hem/haar vraagt.

Wat wordt er van mij als ouder gevraagd als mijn kind het vormsel doet?

Als je wilt dat je kind met zijn/haar talenten aan de slag gaat om op deze wereld de hemel op aarde te brengen, dan is het goed als je kind mee doet met de activiteiten die daarvoor georganiseerd worden. Zo zijn er mogelijkheden om de geloofsgemeenschap te ondersteunen, maar ook om er te zijn voor mensen die onze hulp hard nodig hebben. Deelname aan deze activiteiten versterkt jou en je kind om te leven vanuit de christelijke waarden.

Ik heb meer vragen over het vormsel. Waar kan ik terecht?

Wil je meer weten over het vormsel, stuur dan een mail naar parochie@sintjandd.nl . Wil je het vormsel gaan doen, meld je dan aan via het formulier.

Deze kinderen doen al mee

Volgend jaar zullen zij het H. Vormsel ontvangen.

Sint Jan de Doper parochie