Wijding

Het sacrament van de wijding

“Hier ben ik, Heer.”

Wat houdt het sacrament van de wijding in?

Wat houdt het sacrament van de wijding in?

In dit sacrament wordt de zending die Christus aan zijn apostelen heeft meegegeven, voortgezet en toevertrouwd aan de wijdeling.

Drie graden van wijding

Er zijn drie graden van wijding: er is een wijding tot diaken, priester en bisschop. Zij worden gewijd om in naam van Christus “door het woord en de goddelijke genade de kerk te weiden”.

Als ik geïnteresseerd ben in de wijding, waar kan ik dan vragen stellen?

Allereerst kun je met je vragen terecht bij het pastoraal team van de parochie. Je kunt daarvoor een afspraak maken via parochie@sintjandd.nl.

Priesteropleiding en diakenopleiding: Vronesteyn

In ons bisdom is ook een centrum voor de priesteropleiding en diakenopleiding: Vronesteyn. Ook daar kun je met je vragen terecht.

Bekijk de website van Vronesteyn
Sint Jan de Doper parochie